legal stuff

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder
schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload,
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enig andere
manier.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, de eigenaar/beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. De eigenaar/beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
Op alle informatie op deze internetsite berust een copyright.
┬ę2008 rona.it